V porovnaní so Slovenskom je vzdelávací systém vo Veľkej Británii trochu komplikovaný. Ten v Škótsku a Severnom Írsku je v určitej miere odlišný od toho v Anglicku a Walese, a aj samotný anglicky vzdelávací systém nemá celkom jednotnú štruktúru. Povinná školská dochádzka je od 5 rokov do 18 rokov.

londýn

Predškolské vzdelávanie.
Patria sem rôzne škôlky a playgroups, taktiež tzv. childminders, čiže opatrovateľky. Škôlky nie sú povinné, ale 3 – 4 ročné deti majú zo zákona nárok 15 hodín týždenne navštevovať predškolské zariadenie podľa výberu rodičov.
Nultý ročník tzv. reception year navštevujú 4 – 5 ročné deti. Povinná školská dochádzka je síce od 5 rokoch, ale väčšina deti nastúpi do nultého ročníka už v 4 rokoch v tom školskom roku, v ktorom dovŕšia 5 rokov. Školu môžu navštevovať len ráno a na plný úväzok sú povinné sa učiť až v tom trimestri, ktorý nasleduje po ich 5 narodeninách. Učia sa základy písania, čítania a tiež počítať.

učení

Základné vzdelávanie
Štátne školy sú v Anglicku bezplatné, platí sa len za uniformy, ktoré má každá škola iné a sú povinné pre všetky deti. Základná škola (primary school) sa väčšinou delí na „infant school“ pre deti do 7 rokov a na „junior school“  pre deti do 11 rokov, na konci ktorých sa robia skúšky. Na prvom stupni sa vyučujú základné predmety ako je angličtina, matematika a veda, ďalšie predmety sú napríklad telesná,  hudobná a výtvarná výchova, zemepis a dejepis. Súkromné školy sú platené rodičmi a neriadia sa štátnymi osnovami. Väčšina z nich má vynikajúcu povesť a nadštandardné podmienky.

Stredné vzdelávanie
V prvých ročníkoch štátnej strednej školy (secondary school) sa žiaci učia podobné predmety ako na základnej. Od 14 rokoch sa začínajú pripravovať na záverečné skúšky z predmetov, ktoré si vybrali. Skúšky skladajú v 16 rokoch.

Ďalšie vzdelávanie
„Colleges“ a podobné školy umožnia žiakom po skončení strednej školy študovať ďalej, keďže povinná školská dochádzka je až do 18 rokov. Tí žiaci, ktorí nedosiahli v záverečných skúškach na strednej škole dobre výsledky a neboli prijatí na denne štúdium, tiež musia pokračovať v ďalšom vzdelávaní. Môžu sa vyučiť remeslu priamo u zamestnávateľa, od ktorého dostávajú výplatu a súčasne sa učia. Výuku majú zopár hodín týždenne najčastejšie v college a „apprenticeship“ trvá 1 – 3 roky.

studenti

Vyššie vzdelanie
Štúdium na univerzite je spoplatnené, študenti však môžu využiť rôzne granty. Prvé tri roky študujú tzv. undergraduate course, najvyššou formou vzdelania je tzv. postgraduate course. Počas zamestnania môžu tiež študovať business school alebo diaľkovým štúdiom z domu tzv. Open University. 


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup