Kam umiestniť trojuholník a povinná výbava auta

Prvom rade si skontrolujte či máte výstražný trojuholník v povinnej výbave. Ak by ste ho nemali , dostali by ste mastnú pokutu. Tiež nezabudnite či máte všetko čo v povinného výbave má byť. Ako prvoradé čo by no chýbať v povinnej výbave je auto lekárnička ktorá musí obsahovať všetko na poskytnutie prvej pomoci. 
 
trojúhelník

>         V prípade ak sa Vám  stane dopravná nehoda , ale je auto prekážkou vodič si musí na seba obliecť  reflexnú vestu ktorú by mala byť umiestnená na zadnej strane vodičovom sedadle teda aby bola pri dopravnej nehode či inej udalosti hneď po ruke ,  a  výstražný trojuholník  musíte umiestniť  tak aby iný vodič bol včas upozornení na prekážku v cestnej komunikácii. Teda v obci – ( obci je myslené ako aj v meste aj na dedine ) by ste mali umiestniť výstražný trojuholník minimálne 50 metrov od dopravnej nehody , alebo prekážky na ceste a v zákrute umiestňuje výstražný trojuholník hneď za zákrutou.

kompresor
 
»          Ak potrebujete  odtiahnuť svoje auto , budete potrebovať lano. Nezabudnite však že pri ťahaní iného vozidla musí dbať na opatrnosť a pri ťahaní musia byť zapnuté výstražne svetlá. Súčasťou povinnej výbavy sú aj špeciálne sety na výmenu rezervy teda náhradného kolesá. V tomto prípade sa určíte židia aj protišmykové rukavice. V zime a na niektorých častiach Slovenska či iných krajinách ak je pokrývka snehu a lad je dobré ak máte v povinnej výbave reťaze na kolesá. V týchto prípade nikdy neviete kedy sa zídu.

pracovník
 
·         Náhradné žiarovky či poistky nie sú súčasťou povinnej výbavy je dobré ak ich aute máte. Nikdy totiž neviete kedy sa Vám môžu zísť. Pri neosvetlenom aute je väčšie percento že sa môže stať dopravná nehoda. Tak isto nie je v povinnej výbave hasiaci prístroj no ak sa stane dopravná nehoda a začne horieť motor či iná súčiastka ktorá môže spôsobiť požiar  budete radi že hasiaci prístroj máte v aute po ruke. 

Prechádzka okolo Alderney, Normanské ostrovy

Tento ostrov je malý a bol vždy strategicky dôležitý. Jeho história, ako pevnosť pochádza z rímskych čias, ale väčšina opevnení bola postavená v 19. storočí, aby odradila útoky od Francúzov.

vlajka

Nemecká invázia počas 2. svetovej vojny
Keď  tu Nemci dorazili počas druhej svetovej vojny, vyhnali obyvateľstvo a nahradili ho tisíckami otrockých robotníkov. Budovali Hitlerov atlantický múr, sieť bunkrov a strážnych veží, určených na obranu kanálu La Manche. Sedemdesiat rokov po skončení vojny je väčšina z nich stále nedotknutá a sú oficiálne uznané ako súčasť kultúrneho dedičstva ostrova.

St Anne
St Anne je hlavné mesto Alderney a je to naozaj len pár dláždených ulíc. Ostrov začal prosperovať, ako útočisko pre utečencov a pirátov sponzorovaných vládou na začiatku 18. storočia. Rodina Le Mesurierovcov z Guernsey bola za toto mesto zodpovedná. Trvalo to až do konca napoleonských vojen, keď sa skončilo privlastňovanie a potlačovanie pašovania a posledný Le Mesurier daroval tento ostrov anglickej kráľovnej. V meste St Anne je vynikajúce múzeum, ktoré vlastní veľa artefaktov z nemeckej okupácie.

Pobrežná cesta
Pobrežná cesta okolo ostrova je veľmi vhodná na dobrú prechádzku. Ale ak chcete preskúmať opevnenia, je lepšie stráviť na ostrove pár dní. Počnúc prístavom Braye, choďte smerom na západ a nájdete opustené pláže a dostanete sa do Fort Turgis, najväčšej viktoriánskej pevnosti. Väčšina z nich je schátraná, ale niektoré boli obnovené a môžete vidieť, ako pôvodné viktoriánske opevnenia boli upravené Nemcami. Na západnom konci ostrova je pevnosť Clonque, prepojená s pevninou v údolí. V súčasnosti je k dispozícii na prenájom.

maják

Ďalej v blízkosti letiska je neslávne miesto Lager Sylta, jeden z otrockých táborov. Tento bol riadený S.S. a pravdepodobne sa na ňom diali najhoršie zverstvá na ostrove. Pokračujte na južnom pobreží a tam je nádherný výhľad na útesy a zátoky. Neskôr pokračujúc na východ, smerom k majáku, na kopci vľavo je nemecká protilietadlová veža s názvom Odeon, ktorá sa podobá na staré kiná.
Na tomto ostrove je toho ešte veľa obdivovať, takže pokiaľ vás to zaujalo na najbližšej dovolenke ho navštívte.

Je finančné vzdelávanie len stratou času?

Philip Fernbach je koordinátorom Centra pre výskum spotrebiteľských a finančných rozhodnutí na obchodnej škole University of Colorado a tiež je prednášateľom  marketingu. On tvrdí, že človek, aby urobil dobré finančné rozhodnutie vo svoj prospech, potrebuje k tomu viacero technologických alebo vládnych zásahov, a z tohto dôvodu by sa ľudia vo väčšej miere mali pri prijímaní akýchkoľvek finančných rozhodnutí spoľahnúť  na elitnú menšinu odborníkov.

bitcoin
 
Rôzne obdobia = rôzna úroveň
Dve ekonómky, Olivia Mitchellová a Annamary Lusardiová, pracovali na výskume, ktorým zistili, že ľudia počas rôzneho obdobia svojho života dosahujú aj rozdielne úrovne finančnej gramotnosti. Ľudia v strednom veku podľa nich majú o financiách najviac vedomostí, naopak mladí a starí ľudia vedia toho o peniazoch najmenej. Tento výsledok dokazuje, že myseľ človeka dokáže spracovávať informácie z finančnej oblasti na rôznej úrovni.  Napríklad u mužov sa dokázala vyššia úroveň gramotnosti ako u žien v niekoľkých desiatkach rôznych krajín a v každej vekovej kategórii. Nižšia znalosť finančnej problematiky sa preukázala aj pri etnických menšinách ako u bielej rasy. Argument, že väčšina ľudí nie je schopná naučiť sa hospodáriť s peniazmi, neuspeje, pokiaľ si nepripustíme, že existuje čosi, čo v prípade menšín a žien chýba, niečo, čo je akousi zábranou ich účinného „nasávania“ finančných konceptov.

peníze

Vzdelávanie „ušité „ na mieru
Tieto rozdiely vo vzdelávaní obidve ekonómky vysvetľujú tým, že finančné vzdelanie získavajú rôzne skupiny.  To je dôkazom toho, že vzdelávanie v oblasti financií skutočne funguje, ale je dôležité zabezpečiť, aby ľudia mali k nemu ľahký prístup. Dôkazom toho je, že pre lepšie finančné rozhodovanie napomáha vyššia úroveň finančnej gramotnosti, a teda vzdelávanie je dôležité. Forma nie je, samozrejme, vždy rovnaká. Ak ponúknete príležitostný seminár ľuďom bez vzdelania, k veľkej zmene ich myslenia nedôjde, a takisto nefunguje ani jednotný prístup. Rozhodujú aj rodové rozdiely, a dobrých spôsobov, ako má vyzerať finančné vzdelávanie, existuje viacero. Najefektívnejšia je výučba určená priamo na konkrétne finančné problémy väčšiny ľudí a pomáha aj osobná skúsenosť.

Kultúra

Každá krajina sa snaží robiť, čo najviac pre svoju kultúru, aby ju rozvíjala a podporovala. Preto veľa väčších miest ponúka mnoho kultúrnych atrakcií pre obyvateľov mesta a pre turistov. Pre každú krajinu je jej kultúra typická a výnimočná.  Kultúra zahŕňa zvyky a tradície, ktoré sú v danej kultúre dodržiavané. V nasledujúcich riadkoch si môžete prečítať o najzaujímavejších zvykoch a tradíciách z rôznych krajín.

taliansko

1.       Beh býkov
Táto tradícia je udržiavaná v Španielsku. Ide o veľmi nebezpečnú tradíciu pri ktorej je každý rok zranených mnoho ľudí. Ľudia utekajú ulicami pred skupinou šiestich býkov. Beh trvá asi 4 minúty a dĺžka trasy je 850 metrov.

2.       Írske tance
Írske tance sú známe po celom svete. Sú to spoločenské tance, ktoré sú tancované v špeciálnych írskych krojoch, ktoré sú typické  len pre Írsko. Tento typ tancov sa odlišuje od iných tancov hlavne v tom, že tanečník vyzerá akoby „prehltol pravítko“ , pretože tancuje úplne vystretý a horná časť tela sa takmer vôbec nehýbe.

indie

3.       Hádzanie škorice
Tento zvyk je udržiavaný v Dánsku, kedy zadaní ľudia hádžu škoricu po nezadaných.  Ak človek v Dánsku nadobudne 25 rokov a nie je zadaný, môže čakať, že ho jeho priatelia a známy  posypú škoricou. Ak však je človek v Dánsku slobodný aj v štyridsiatich rokoch, čaká ho posypanie korením.

4.       Festival vody
Tento festival je udržiavaný v Thajsku. Ľudia bežia alebo jazdia ulicami Thajska s vedrami vody alebo s veľkými pištoľami na vodu a oblievajú sa.  Počas tohto festivalu môžete zažiť kopec zábavy a vyskúšať niečo čo sa len tak nevidí.

5.       Prenášanie žien
Znie to bizarne, ale naozaj to existuje. Tento zvyk je vo Fínsku. Ide o to, že muži prenášajú svoje manželky alebo priateľky a súťažia, kto sa ako prvý so svojou ženou na chrbte dostane do cieľa.  

asie

6.       Torta v tvári
Torta v tvári nesmie chýbať na narodeninovej oslave v Mexiku. Každý oslávenec dostane narodeninovú tortu so sviečkami a po sfúknutí sviečok, oslávencovi jeho príbuzní vrazia tortu do tváre.   

Do školy v kravate

V porovnaní so Slovenskom je vzdelávací systém vo Veľkej Británii trochu komplikovaný. Ten v Škótsku a Severnom Írsku je v určitej miere odlišný od toho v Anglicku a Walese, a aj samotný anglicky vzdelávací systém nemá celkom jednotnú štruktúru. Povinná školská dochádzka je od 5 rokov do 18 rokov.

londýn

Predškolské vzdelávanie.
Patria sem rôzne škôlky a playgroups, taktiež tzv. childminders, čiže opatrovateľky. Škôlky nie sú povinné, ale 3 – 4 ročné deti majú zo zákona nárok 15 hodín týždenne navštevovať predškolské zariadenie podľa výberu rodičov.
Nultý ročník tzv. reception year navštevujú 4 – 5 ročné deti. Povinná školská dochádzka je síce od 5 rokoch, ale väčšina deti nastúpi do nultého ročníka už v 4 rokoch v tom školskom roku, v ktorom dovŕšia 5 rokov. Školu môžu navštevovať len ráno a na plný úväzok sú povinné sa učiť až v tom trimestri, ktorý nasleduje po ich 5 narodeninách. Učia sa základy písania, čítania a tiež počítať.

učení

Základné vzdelávanie
Štátne školy sú v Anglicku bezplatné, platí sa len za uniformy, ktoré má každá škola iné a sú povinné pre všetky deti. Základná škola (primary school) sa väčšinou delí na „infant school“ pre deti do 7 rokov a na „junior school“  pre deti do 11 rokov, na konci ktorých sa robia skúšky. Na prvom stupni sa vyučujú základné predmety ako je angličtina, matematika a veda, ďalšie predmety sú napríklad telesná,  hudobná a výtvarná výchova, zemepis a dejepis. Súkromné školy sú platené rodičmi a neriadia sa štátnymi osnovami. Väčšina z nich má vynikajúcu povesť a nadštandardné podmienky.

Stredné vzdelávanie
V prvých ročníkoch štátnej strednej školy (secondary school) sa žiaci učia podobné predmety ako na základnej. Od 14 rokoch sa začínajú pripravovať na záverečné skúšky z predmetov, ktoré si vybrali. Skúšky skladajú v 16 rokoch.

Ďalšie vzdelávanie
„Colleges“ a podobné školy umožnia žiakom po skončení strednej školy študovať ďalej, keďže povinná školská dochádzka je až do 18 rokov. Tí žiaci, ktorí nedosiahli v záverečných skúškach na strednej škole dobre výsledky a neboli prijatí na denne štúdium, tiež musia pokračovať v ďalšom vzdelávaní. Môžu sa vyučiť remeslu priamo u zamestnávateľa, od ktorého dostávajú výplatu a súčasne sa učia. Výuku majú zopár hodín týždenne najčastejšie v college a „apprenticeship“ trvá 1 – 3 roky.

studenti

Vyššie vzdelanie
Štúdium na univerzite je spoplatnené, študenti však môžu využiť rôzne granty. Prvé tri roky študujú tzv. undergraduate course, najvyššou formou vzdelania je tzv. postgraduate course. Počas zamestnania môžu tiež študovať business school alebo diaľkovým štúdiom z domu tzv. Open University. 

Nemusíte byť perfektná

Sú na seba skutočne veľmi náročné a len veľmi ťažko prežijú, keď im niečo nevyjde podľa ich predstáv. Nezáleží na tom či je to outfit, ktorý si vymysleli, alebo koláč, ktorý upiekli a akosi sa im nevydaril. Je jednoducho jasné, že žena musí mať všetko dokonalé. A to platí nielen pri bežných veciach. Ale napríklad aj pri výnimočných príležitostiach, akými sú napríklad večierky alebo Vianoce. Vianoce sú pre ne obzvlášť špeciálne, pretože je práve ony sú najobľúbenejším sviatkom asi všetkých navôkol.

obraz
 
Vianoce sú niečo, čo často máta každú ženu. Už na začiatku decembra, kedy vytiahne adventný veniec a zistí, že akosi tie sviečky predsa len nekúpila. Ako na to mohla zabudnúť? Veď predsa na to myslí každý jeden rok. No človek mieni a život mení a práve preto ste na to zabudli. Aj keď sa nič nedeje, máte pocit, že ste zničili prvú adventnú nedeľu. Nemusíte sa však ničoho obávať. Uvidíte, že na to hneď na ďalší týždeň zabudnete a zapálite si dve sviečky naraz.
 
Nákupy, ktoré musíte absolvovať už veľmi skoro, ak sa chcete vyhnúť preplneným obchodom. A hlavne niektorým ľuďom, ktorí sú s príchodom sviatkov občas skutočne ako šialený. Je jasné, že nie každý to zvláda s pokojom, no nemusíte to preháňať a kupovať päť kíl mandaríniek, no nie? Alebo máte až takú veľkú rodinu? Rozumné ženy nad takýmito vecami len krútia hlavou, to je nám jasné. Ale nemusíte sa obávať. Vy taká predsa určite nie ste.
 

bílý šátek

Nemusíte mať celý stromček ozdobený dokonale a do posledného detailu. Všetko, čo musíte urobiť je nechať to na to, ako to skutočne cítite. Dúfame, že neobmedzujete svoje deti v ozdobovaní, ale snažíte sa im dokázať, že si môžu ozdobiť všetko presne tak, ako ony samy chcú. Dúfame, že nie ste z tých matiek, ktoré po svojich ratolestiach všetko prehadzujú alebo nebodaj áno? S tým určite prestaňte. Uvidíte, ako sa budú tešiť.

Spôsoby, ako odstrániť mydlové špiny


1. Leštidlo na nábytok z citrónového oleja
Citrónový olejový čistič na nábytok je vynikajúci odstraňovač mydlových škvŕn. Použite ho na dlaždice, sprchu a vaňu, aby ste odstránili matný šedý povlak. Postupujte s čistením pomocou mäkkej handry, aby ste nezničili dlaždice a dvere. Ak je to možné, ponechajte citrónový čistiaci prostriedok niekoľko minút, aby ste mohli pracovať na škvrnách. Pri zvyškoch s ťažkým nahromadením môžete použiť tričko alebo jemnú handričku alebo papierový uterák. Citrónový olej spomaľuje nahromadenie mydla.

bubliny

2. Ccot a sóda na pečenie
Ak chcete čistiť sprchové dlaždice s octom a sódou na pečenie, premiešajte tieto dve zložky a zmes rozstrekujte po celej dlažbe. Môžete tiež osprchovať sprchové závesy s roztokom a nechať to pôsobiť na niekoľko minút. Tento liek vás zbaví mydlovej špiny a tiež zabíja plesne a huby.

3. Recept na slano esenciálne mydlový olej na odstránenie škvŕn
Jedná sa o jednoduchý recept na čistenie mydlového odpadu, ktorý raz a navždy odstraňuje špinu a zabraňuje budúcemu nahromadeniu.
·         1 ½ šálky destilovanej vody
·         2 lyžičky čistej soli
·         ¼ šálky Dr. Bronner – univerzálne mydlo
·         ½ šálky destilovaného octu
·         Citrónový esenciálny olej

umyvadlo

metóda
·         V rozprašovacej fľaši premiešajte všetky zložky.
·         Zapnite sprchu na najhorúcejší stupeň a nechajte horúcu vodu bežať 5 minút. Parou a teplom sa uvoľní mydlo z kúpeľa a dlaždíc.
·         Teraz voľne rozprašujte vyššie uvedený roztok na dlaždice, vaňu, plastovú sprchovú záclonu atď.
·         Nechajte pôsobiť 15 minút. Pri hrubých špinavých škvrnách nechajte pôsobiť hodinu.
·         Utrite papierovými uterákmi alebo handrou.
·         Na sklo a sklolaminátové plochy, po vyčistení mydlovej špiny, pridajte niekoľko kvapiek citrónového oleja, aby ste ich zničili. To zabráni budúcemu nahromadeniu špiny.
Jedná sa o jednoduchú metódu čistenia sprchových kútov zo sklenených vlákien.

Ako ušetriť na investíciách

Podnikatelia minú všetky investície len preto aby prežili. Výdavky používajú na nesprávne veci a firmy rýchlo krachujú . Aby ste prežili prvý rok podnikania musíte si uvedomiť kde všade je potrebné dať investície, lepšie povedané kam všade investovať. Toto sú tipy ktoré Vám pomôžu urobiť správnu investíciu a naopak kde neinvestovať.

databáze

Ak nemáte vyrobený svoj výrobok ktorý budete predávať , nemôžete už rozmýšľať o jeho vývoji. Skôr sa zamerajte na to ako výrobok vyrobiť a až potom ako ho vylepšiť.
Výrobok sa nepredá sám , preto musíte niečo aj vy urobiť. Je dobré ak investujete viac do jeho predaja a marketingu a reklamy. Čím viac dáte tým to môže byť lepšie pre vás. Získate mnoho zákazníkov a predaj Vášho výrobku len pofrči. Výrobok môžete predať pomocou reklamy na sociálnych sieťach , billboardov , reklamy v Tv alebo novinách či letákov a podobne.

eshop

Pravidlá pri predaji produktu sú jasné. Nemôžete predávať niečo skôr čo ešte nemáte vyrobené. V tomto prípade investujete do výroby vášho produktu . Čím lepší Vás produkt bude , ty sa bude lepšie predávať a rýchlejšie budete dosahovať zisky.
Na začiatku vášho podnikania nepotrebujete príliš veľký tým administratívnych zamestnancov. Ak nedosiahnete príliš veľké zisky nepotrebujete toľko ľudí aby sa starali o finančnú a ekonomickú stratégiu vašej firmy. Na začiatku si vystačíte aj sami , pripadne jedna osoba ktorá Vám pomôže v ekonomickej sfére.
Nehľadajte sú príliš drahé kancelárske priestory.  začiatok Vám bude stačiť aj malá miestnosť kde budete vykonávať svoju prácu.

investice

Nezačínajte s príliš vysokým platom. Nalákať nových zamestnancov na vysoký plat asi nebude správne pre Vašu firmu. Nezabúdajte však na to že čím väčšia je mzda tým rýchlejšie. miniete peniaze ktoré potrebujete na rozvoj firmy. Skúste sa preto zo svojimi zamestnancami dohodnúť tak aby to bolo prospešné pre chod firmy a pre zamestnancov..
 
Aby ste zistili kde najviac míňate , skúste si rozložiť peniaze tak aby ste mali prehľad o celkových výdavkoch ktoré firma má. 

Superfoods, jese a zábav

Takže čo vlastne na tú jeseň? Byť schúlený doma? Alebo čo teda robiť? Byť kreatívny? Čítať knihu? A ako naozaj zdravo a efektívne bez toho že by ste dávivým reflexom pili babkin super- úžasný- dokonalý cibulový čaj a nepremalovali pritom polovicu vašej novorenovovanej kuchyňe? Pár produktov vám snád prebudí mozgové bunky a aj chuť do jedla!
 
 les na jeseň.jpg
Od horkej čokolády až po čaj
Takže ako naozaj dobiť tú imunitu a zdravie bez toho že by ste jedli cesnak a cibulu na kilá?Horkú čokoládu, kakao a podobné veci môžete piť v zdravej a chutnej verzii. Rastlinné mlieko. Orieškové ryžové, sójové, kokosové. Tieto úžasné mlieka nielen že majú proospešnú funkciu ale chuťia  priam božsky. Sójové mlieko + holandské kakao + agávový sirup = perfektné horúce potešenie pri pochmúrny deň u knihy alebo seriálu. Pokial ste neochutnali ešte „golden milk“ = zlaté mlieko, rátam teda že ste o ňom nepočuli alebo ste urobili  chybu neochutnať ho skôr. Golden milk spočíva  v kurkume. Kurkuma ako prírodný antioxidant vám pomôže vcelku zregenerovať  telo,  pripraviť organizmus na chlad, taktiež predchádza  väčšiemu poškodeniu mozgových chorôv a funkcií, chorôb srdca a rakoviny. Číže rastliná sila opäť a zasa vyhráva. Kurkuma + kokosvé mlieko + kokosvý cukor  = krémové nebo.  Samozrejme experimentovať a mixovať je dovolené. Od horkého zemitého kakaa, jemnej ale výraznej škorice, sladkej vanilky  až po výhodne zdravú kurkumu aj čierneho korenia  ktoré dodá teplému nápoju korenistú chuť a další boost na vašu imunitu. Stačí už sladidlo. Odporúčam agávový, ryžový, kukuričný sirup až cukor – v lepšiej variante kokosový z kokosvých kvetov ktorý pridá krásnu a karamelovú chuť než sám karamel.halloween.jpg
Spríjemnenie rána
Raňajky. Miska teplých ovesných vločiek s jablkami, škoricou, hrozienkami a kúskami horkej čokolády. Nič vás nezahreje viacej než toto nebo. Teplé, výživné a chutné. Škorica dodá arómu a atmosféru jesene a domova. Kúsky jablká sa prevaria  a vzniknú z nich štavnaté lahodné kúsky ktoré môžete doplniť javorovým sirupom. Pomarančové, jabĺčne šťavy, mušty. Všetko vám dobije energiu a spríjemný vám ráno. Pokiaľ chcete viacej  relaxu, po ruke sú levandulové, mätové a bylinkové soli do kúpeľa. Uvolnia svaly, kĺby a skludnia myseľ. Detoxikačné prírodné masky z jílu, aktivného uhlia a byliniek uvolnia póry a pripravia pokožku na chlad.
  RELAX
 
Čo podniknúť  v pochmurnejšie večery? Knihy, seriály až hry. Netflix prvá  volba. Pokiaľ nemáte Netflix a uvažujete nad tým tak práve pre vás je tu trial verzia. Mesačná verzia ktorá je scela  zdarma.
Výzdoba môže byť tiež uvoľnujúca a relaxačná. Ak ste nikdy v živote nevyrezávali dyňu  je ten pravý čas. Kúpte dyňu a budte kreatívny, upustiťe udzu fantázii. Či už abstrakt, dačo strašidelné alebo roztomilé. Všetko je na vás ako si ozvlášnite dom a ako využijete svoju fantáziu.

Slovenská ekonomika vraj prosperuje. Len škoda, že vraj

Ekonomická stabilita, nárast minimálnej mzdy, najnižšia nezamestnanosť v histórii Slovenska. Naozaj je to tak? Máte pocit, že máte viac peňazí, že si môžete dovoliť drahšie potraviny, luxusnejšie oblečenie a letnú dovolenku v zahraničí? Aj keby to bola svätá pravda, aj keby slovenská ekonomika naozaj tak neskutočne prosperovala, je to  úplne na nič, dokiaľ to nepocítime i my – obyčajní ľudia.
 peniaze zavesené na šnúre.jpg
Tieto riadky sú len mojou osobnou úvahou. To uznávam, no som takmer na dvesto percent presvedčení, že so mnou bude súhlasiť nejeden z vás. Mne je v podstate úplne jedno, čo sa píše v nejakých štatistikách a o čom hovoria nejaké grafy a percentá. Kým nebudem mať pocit, že môžem žiť na úrovni aj bez toho, aby som pracoval do rána do večera a od večera do rána, tak nebudem brať vážne, že naša ekonomika je na tom naozaj tak dobre.prázdna peňaženka.jpg
 
Viete čomu naozaj nerozumiem? Ako je možné, že ľudia veria tomu, že nezamestnanosť tak rapídne klesá. Viete prečo vyzerajú tie grafy, ktoré nám politici ukazujú na svojich tlačovkách, tak pozitívne? Pretože približne pred dvoma rokmi, sa začalo na úradoch práce upratovať. V tej dobe som bol vedený v evidencii aj ja, takže nehovorím veci, ktoré som len od niekoho počul. Mal som možnosť to zažiť naživo. Bol som na maródke. Trvala viac ako tri mesiace, ale keďže nešlo o úplne zanedbateľný zdravotný problém, tak to bolo na mieste. Ak by vás to zaujímalo, prekonal som kliešťovú encefalitídu, ktorá sa radí medzi smrteľné ochorenia, takže chodiť sa hlásiť na úrad práce, naozaj nebola prvá vec, na ktorú som ráno myslel. Jedného dňa mi prišiel list, že budem vyradený, pretože mi bola ukončená maródka a ja som sa neprišiel hlásiť. Ani vy nerozumiete? Niekto z úradu práce zavolal priamo mojej doktorke, postrašil ju kontrolou a tá mi PN ukončila bez môjho vedomia. Takže asi nejako takto vyzerá to, že máme stále menej nezamestnaných. Nie ej to z dôvodu, že si nájdu prácu, ale preto, že vás z úradu práce vykopnú, dovolím si povedať, nezákonnou cestou.