Niektoré z ochorení, sú všeobecne považované za ženské. Väčšinou je to z dôvodu, že daná choroba percentuálne napáda viac nežné pohlavie. Nezanemená to však, že sa nemôže vyskytnúť aj u mužov. Je tu ale i druhá skupina zdravotných problémov, ktoré sú naozaj „ženské“ z dôvodu, že sa týkajú orgánov, či hormónov, ktoré má iba toto pohlavie. Niektoré z nich však môžu vo výnimočných prípadoch postihnúť i chlapov.

hlad
 
Klimaktérium, známejšie pod názvom menopauza, môžeme považovať za vyslovene ženskú záležitosť. Môžu sa sním stretnúť i muži. Prechod, je najmä o hormonálnych zmenách v tele, no a tie máme všetci, bez rozdielu na pohlavie. Preto nie je ničím výnimočným, že sa i muži ocitnú v prechode, ktorý sa odborne nazýva andropauzou. Rozdielne pomenovanie nám napovedá, že nepôjde o úplne rovnaký proces. U žien ide o koniec takzvaného plodného obdobia. Za to môže najme úbytok hormónu estrogénu, ktorý stojí za reprodukčným cyklom nežnejšieho pohlavia. U mužov počas prechodu klesá mužský hormón, teda testosterón. Tieto hormonálne zmeny, prebiehajú u mužov pomalšie, takže aj vonkajšie prejavy nie sú tak výrazné. U niekoho sa nemusia prejaviť vôbec.
 
Prejavy mužského prechodu:
 

 • Častá zmena nálad
 • Sklony k depresiám
 • Nezáujem o aktivity, kontakt s priateľmi, neraz aj rodinou
 • Častý pocit únavy
 • Celkový úpadok síl
 • Nezáujem o intímny život
 • Prehnané reakcie aj na nevinné podnety
 • Dlhodobá podráždenosť
 • Uzatváranie sa do seba
 • Náhly príbytok hmotnosti
 • Strata svalovej hmoty, telo navonok pôsobí ochabnuto a slabo
 • Dlhodobý pocit vyčerpanosti

 
hněv

U žien nastupuje klimaktérium zväčša omnoho prudšie a keďže estrogén, vplýva priamo na rozmnožovací cyklus, môžeme toto obdobie pozorovať viac navonok. Ako sme už spomenuli, u mužov ide o miernejšiu formu prechodu. Kolísanie hormónov, sa u nich preto prejavuje skôr po psychickej stránke. Fyzické prejavy nie sú tak výrazné. Tak ako pri každom ochorení, alebo zdravotných problémoch aj tu platí, že ide o veľmi individuálnu záležitosť.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup