Philip Fernbach je koordinátorom Centra pre výskum spotrebiteľských a finančných rozhodnutí na obchodnej škole University of Colorado a tiež je prednášateľom  marketingu. On tvrdí, že človek, aby urobil dobré finančné rozhodnutie vo svoj prospech, potrebuje k tomu viacero technologických alebo vládnych zásahov, a z tohto dôvodu by sa ľudia vo väčšej miere mali pri prijímaní akýchkoľvek finančných rozhodnutí spoľahnúť  na elitnú menšinu odborníkov.

bitcoin
 
Rôzne obdobia = rôzna úroveň
Dve ekonómky, Olivia Mitchellová a Annamary Lusardiová, pracovali na výskume, ktorým zistili, že ľudia počas rôzneho obdobia svojho života dosahujú aj rozdielne úrovne finančnej gramotnosti. Ľudia v strednom veku podľa nich majú o financiách najviac vedomostí, naopak mladí a starí ľudia vedia toho o peniazoch najmenej. Tento výsledok dokazuje, že myseľ človeka dokáže spracovávať informácie z finančnej oblasti na rôznej úrovni.  Napríklad u mužov sa dokázala vyššia úroveň gramotnosti ako u žien v niekoľkých desiatkach rôznych krajín a v každej vekovej kategórii. Nižšia znalosť finančnej problematiky sa preukázala aj pri etnických menšinách ako u bielej rasy. Argument, že väčšina ľudí nie je schopná naučiť sa hospodáriť s peniazmi, neuspeje, pokiaľ si nepripustíme, že existuje čosi, čo v prípade menšín a žien chýba, niečo, čo je akousi zábranou ich účinného „nasávania“ finančných konceptov.

peníze

Vzdelávanie „ušité „ na mieru
Tieto rozdiely vo vzdelávaní obidve ekonómky vysvetľujú tým, že finančné vzdelanie získavajú rôzne skupiny.  To je dôkazom toho, že vzdelávanie v oblasti financií skutočne funguje, ale je dôležité zabezpečiť, aby ľudia mali k nemu ľahký prístup. Dôkazom toho je, že pre lepšie finančné rozhodovanie napomáha vyššia úroveň finančnej gramotnosti, a teda vzdelávanie je dôležité. Forma nie je, samozrejme, vždy rovnaká. Ak ponúknete príležitostný seminár ľuďom bez vzdelania, k veľkej zmene ich myslenia nedôjde, a takisto nefunguje ani jednotný prístup. Rozhodujú aj rodové rozdiely, a dobrých spôsobov, ako má vyzerať finančné vzdelávanie, existuje viacero. Najefektívnejšia je výučba určená priamo na konkrétne finančné problémy väčšiny ľudí a pomáha aj osobná skúsenosť.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup